Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: Превод на годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 година