Търсене в сайта

Обява за събиране на оферти по поръчка с предмет: „Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС“

 
(Договорът е публикуван в профила на купувача на 25.07.2018 г.)
 
Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС “
(Протоколът е публикуван в профила на купувача на 25.06.2018 г.)
 
 
На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Ви информираме, че срокът за получаване на оферти по поръчка с предмет: „Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри" на КРС" е удължен до 14.06.2018 г., 17:30 часа. Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 15.06.2018 г. от 14:00 часа, в сградата на КРС, ул. „Гурко" № 6.

(Публикувано на 08.06.2018 г.)
 
 
Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 07.06.2018 г.

Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще се извърши на 08.06.2018 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко" № 6.
(Обявата е публикувана в Профила на купувача на 25.05.2018 г.)