Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за отговорността и прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги

 

      Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за отговорността и прекратяването на дейността  на доставчиците на удостоверителни услуги.

      Проектът е приет с Решение № 153 на КРС от 19 април 2018 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 21, ал.5 и чл. 23а от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).

 

      Мотивите за изготвяне на проекта са част от решение 153/19.04.2018 г. на КРС.

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта
в срок до 04 юни 2018 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg