Търсене в сайта

Покана за участие в процедура с предмет: „Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в КРС програмен пакет – ICS Telecom, ICS Manager и ICS Map Server ”

 

Договор с изх. № 03-08-27/28.06.2018 г. сключен между КРС и "ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, с предмет: „Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в КРС програмен пакет-ICS Telecom, ICS Manager и ICS Map Server

 

(Публикувано на 16.07.2018 г.)

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане на постъпилата оферта за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в КРС програмен пакет - ICS Telecom, ICS Manager и ICS Map Server.

 

(Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 13.06.2018 г.)  

 

 

Покана за участие в процедура с предмет: „Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в КРС програмен пакет - ICS Telecom, ICS Manager и ICS Map Server "  

 

(Поканата е публикувана в профил на купувача на 30.04.2018г.)

 

 

Срокът за получаване на оферти за участие в процедурата е до 17.05.2018г., 17:30 часа.


Публичното отваряне ще се състои на 18.05.2018 г. в сградата на КРС, ул. ,,Гурко" № 6, гр. София, 14:00 часа.