Покана за участие в процедура със предмет: „Осигуряване на оптична свързаност и гарантиран интернет достъп за териториалните звена на КРС”

 

 Покана за участие в процедура със предмет: „Осигуряване на оптична свързаност и гарантиран интернет достъп за териториалните звена на КРС"

 

(Поканата е публикувана в профил на купувача на 30.04.2018г.

 

 

Срокът за получаване на оферти за участие в процедурата е до 17.05.2018г., 17:00 часа.