Покана за участие в процедура със предмет: „Охрана на недвижими имоти на КРС при 14 самостоятелно обособени позиции”