Търсене в сайта

С Решение № 146 от 12.04.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществени консултации на проект за изменение на Типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД

 

      С Решение № 146 от 12.04.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за електронните съобщения на проект за изменение на Типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване на „Българска телекомуникационна компания" ЕАД и позиция на КРС, изготвена във вид на проект на решение.

                                                                                           ________________________________________
                                                      Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 25.05.2018 г. включително на адрес:
                                                               гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и  e-mail адрес:
info@crc.bg