Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение на Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение на Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.

 

Проектът е приет с Решение № 105 на КРС от 15 март 2018 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 122, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.

 

Мотиви за изготвяне на проекта

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта
в срок до
24 април 2018 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg