Търсене в сайта

С Решение № 100 от 08 март 2018 г., Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от обществено обсъждане, открито с Решение № 70 от 08 февруари 2018 г. и одобри проект на изменение на Типово предложение за взаимно свързване.

 

 

„Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), със свое Решение 100 от 08 март 2018 г., прие резултатите от обществено обсъждане, открито с Решение № 70 от 08 февруари 2018 г. и одобри внесения от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК) проект на изменение на Типово предложение за взаимно свързване.

 

Становища, постъпили по време на проведенoто обществено обсъждане:

„Българска телекомуникационна компания” ЕАД;