Aбонаментна поддръжка на клъстерна сървърна система за бази данни, апликации и архивиране за нуждите на комисия за регулиране на съобщенията