Търсене в сайта

Документация за участие в процедура с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2017 г.”

 

Договор с изх. № 03-08-20/01.06.2018 г. с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи" ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2017 г. 

 

(Договорът е публикуван на 18.06.2018 г.

 

 Протокол от дейността на комисията относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи" ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2017 г.

 

(Протоколът е публикуван в профил на купувача на 17.05.2018 г.)

 

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви информираме, че срокът за получаване на оферти по процедурата с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи" ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2017 г." е удължен до 25.04.2018г., 17:30 часа. Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 26.04.2018г. от 16:00 часа, в сградата на КРС, ул. „Гурко" № 6.

 

(Публикувано в профил на купувача на 16.04.2018г.)


Разяснение по повод постъпило писмено запитване:


(Разяснението е публикувано в профил на купувача на 28.03.2018г.)


Обява


Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.


Крайният срок за подаване на оферти е 11.04.2018 г.


Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 12.04.2018 г. от 16:30 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко" № 6.

( Публикувано на 12.03.2018 г. )