Търсене в сайта

С Решение № 70 от 08.02.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществени консултации на проект за изменение на Типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД

 

 

 

 

С Решение № 70 от 08.02.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за електронните съобщения на проект за изменение на Типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД и позиция на КРС, изготвена във вид на проект на решение.

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в

срок до  27.02.2018 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg