Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията одобри проект на анализ на обратната връзка, получена чрез попълването през 2017 г. на анкетата за проучване на удовлетвореността от административното обслужване, предоставяно от Комисията за регулиране на съобщенията, и планирани действия за подобряване на обслужването.

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията одобри проект на анализ на обратната връзка, получена чрез попълването през 2017 г. на анкетата за проучване на удовлетвореността от административното обслужване, предоставяно от Комисията за регулиране на съобщенията, и планирани действия за подобряване на обслужването ..

 

 

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до

21.02.2018 г. на адрес: гр. София, ул. Гурко

№ 6, Комисия за регулиране на съобщенията, и на e-mail адрес: anketa@crc.bg.