Търсене в сайта

Обява за участие в поръчка с предмет "Смяна на чугунена водосточна тръба с нова ПВЦ тръба"

 

 

Договор с изх. № 03-08-4/12.01.2018 г. с предмет: „Смяна на чугунена водосточна тръба с нова ПВЦ тръба”

(Договорът е публикуван на 31.01.2018 г.)

 

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител в процедурата по възлагане на обществената поръчка с предмет: „Смяна на чугунена водосточна тръба с нова ПВЦ тръба

(Протоколът е публикуван на 10.01.2018 г)

 

 

„Обява по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Смяна на чугунена водосточна тръба с нова ПВЦ тръба" .

Срокът за подаване на оферти е 28.12.2017 г. , 17:30 часа.

Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 29.12.2017 г. в 10:00 часа.

 

Обявата е публикувана в профила на купувача на 07.12.2017 г.