Актуализация на стандартен базов софтуер на Oracle за нуждите на КРС