Търсене в сайта

Спешен ремонт на таван, доставка и монтаж на окачен таван в стая 708, находяща се в сграда на КРС на бул. Шипченски проход № 69, гр. София по реда на чл. 191, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

 

Договор с изх. № 03-08-45/ 14.08.2017 г. сключен между КРС и  “КОЗИРОГ 95”  ЕООД, с предмет: „Извършване на спешен ремонт на таван на стая 708 в сграда, находяща сена бул. Шипченски проход № 69, гр. София”   (Договорът е публикуван в Профилa на купувача на 04.08.2017 г.)

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител в процедурата по възлагане на обществената поръчка с предмет:"Спешен ремонт на таван, доставка и монтаж на окачен таван в стая 708, находяща се в сграда на КРС на бул. Шипченски проход № 69, гр. София"

 

(Протоколът е публикуван в Профилa на купувача на 04.08.2017 г.)

 

 

 

Спешен ремонт на таван, доставка и монтаж на окачен таван в стая 708, находяща се в сграда на КРС на бул. Шипченски проход № 69, гр. София по реда на чл. 191, ал. 1, т. 3 от  Закона за обществените поръчки (ЗОП)

 

(Обявата е публикувана в Профилa на купувача на 27.07.2017 г.)