Търсене в сайта

Обява по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на Комисията за регулиране на съобщенията в гр. София”