Търсене в сайта

Обява по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Подновяване и поддръжка на лицензи за антиспам и уеб-филтър за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията”

 

Договор с изх. № 03-08-44/11.08.2017 г., сключен между КРС и „Парафлоу комуникейшънс” с предмет: „Подновяване и поддръжка на лицензи за антиспам и уеб-филтър за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията (Договорът е публикуван в Профилa на купувача  17.08.2017 г.)

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: Подновяване и поддръжка на лицензи за антиспам и уеб-филтър за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията (Протоколът е публикуван в Профилa на купувача  27.07.2017 г.)

 

 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за получаване на оферти за участие в поръчка с предмет: „ Подновяване на лицензи за антиспам и уеб-филтър за нуждите на КРС е удължен до 06.07.2017 г., 17:30 часа. Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 07.07.2017 г. от 14:00 часа, в сградата на КРС, ул. „Гурко” № 6”.  (Информацията е публикувана в Профилa на купувача  30.06.2017 г.)

 

 

Обява по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Подновяване и поддръжка на лицензи за антиспам и уеб-филтър за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията”

 

 

Срокът за подаване на оферти е 20.06.2017 г.

 

Отварянето на офертите ще се извърши на 21.06.2017 г. в 10:00 часа.

 

(Обявата е публикувана в Профилa на купувача  09.06.2017 г.)