Търсене в сайта

Обява по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонт на стълбищна площадка към покрив на ДУС Варна (Джанавара)”.

 

 

Договор 03-08-40/01.08.2017 г. с предмет: „Ремонт на стълбищна площадка към покрив на ДУС Варна (Джанавара)”

(Договорът е публикуван в Профил на купувача на 11.08.2017 г.)

 

Протокол от работата на комисията в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Ремонт на стълбищна площадка към покривна ДУС Варна(Джанавара)” (Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 03.07.2017 г.)

 

 

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви информираме, че срокът за получаване на оферти по процедура с предмет: „Ремонт на стълбищна площадка към покрив на ДУС Варна (Джанавара)” е удължен до 12.06.2017г., 17:30 часа. Публичното отваряне на офертите ще се състои на 13.06.2017г. от 14:00 часа, в сградата на КРС, ул. „Гурко” № 6

(Основанието е публикувано на 02.06.2017 г.) 

 

 

Обява по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонт на стълбищна площадка към покрив на ДУС Варна (Джанавара)”.

 

Срокът за подаване на оферти е 26.05.2017 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 29.05.2017 г. в 14:00 часа.

Обявата е публикувана в "Профила на купувача" на 15.05.2017 г.