Търсене в сайта

Покана за участие в процедура с предмет: „Демонтаж на рифелова ламарина, доставка и монтаж на термопанели на покрив на сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София”

 

 

Договор с изх. № 03-08-17/10.05.2017 г., с предмет: „Демонтаж на рифелова ламарина, доставка и монтаж на термопанели на покрив на сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София”

 

(Договорът е публикуван в Профила на купувача на 16.05.2017 г.)

 

Протокол от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-07-76/13.03.2017 г. на Предсидателя на КРС, във връзка с разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти с оглед избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Демонтаж на рифелова ламарина, доставка и монтаж на термопанели на покрив на сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София”

 

Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 24.03.2017 г.

 

Обява

(Обявата е публикувана в Профил на купувача на 06.03.2017г.

 

Покана за участие в процедура с предмет: „Демонтаж на рифелова ламарина, доставка и монтаж на термопанели на покрив на сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София".

 

(Поканата е публикувана в Профил на купувача на 06.03.2017г.)