Търсене в сайта

Документация за участие в процедура с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2016 г.”

 

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите на „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга за 2016 г.”

 

(Договорът е публикуван в Профил на купувача на 16.06.2017 г.)

 

Протокол от дейността на комисията относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2016 г.

(Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 07.04.2017 г.)

 

 

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви информираме, че срокът за получаване на оферти по процедурата с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2016 г.” е удължен до 24.03.2017г. , 17:30 часа.

Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 27.03.2017г. от 16:00 часа, в сградата на КРС, ул. „Гурко” № 6.

 

Документация за участие в процедура с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2016 г.”

(Документацията е публикувана на 20.02.2017 г.)  

 

Обява (Обявата е публикувана на 20.02.2017 г.)


Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 13.03.2017 г.

Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 14.03.2017 г. от 16:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко" № 6.