Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обявява намерение за провеждане на конкурс за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват

 

С Решение № 91 от 16 февруари 2017 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обявява намерение за провеждане на конкурс за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват.

 

Съобщение по чл. 90, ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

 

Заинтересованите лица могат да подават намеренията си в срок до 22.03.2017 г.

на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6,

 както и на e-mail адрес: info@crc.bg