Документация за участие в процедура с предмет: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 и 2015 финансови години

 

На основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) с протоколно решение № 4 от 17.11.2016 г. прекратява процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 и 2015 финансови години”.

(Информацията е публикувана в Профил на купувача на 17.11.2016 г.)

 

На основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) отправя покана за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 и 2015 финансови години”. Условията за участие са обявени в публикуваната документация. Критерият за оценка на постъпилите оферти е „най-ниска предложена цена”.

 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. в деловодството на КРС на адрес: 1000, гр. София, ул. „Гурко” № 6, стая 201, в срок до 14.11.2016 г.

 

Отварянето на офертите ще бъде на 15.11.2016 г. от 15:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

(публикувано на 04.11.2016 г.) 

 

 

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) удължава срока за подаване на оферти за участие в процедура с предмет: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 и 2015 финансови години”.

 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

 

Крайният срок за подаване на оферти се удължава до 20.10.2016 г.

 

Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 21.10.2016 г. от 15:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

 

За допълнителна информация се обръщайте към:

 

Стела Лозанова, Комисия за регулиране на съобщенията - тел.: 02/949 2919, e-mail: slozanova@crc.bg

 

Мария Бончева, Комисия за регулиране на съобщенията - тел.: 02/949 2939, e-mail: mbontcheva@crc.bg

 

(публикувано на 14.10.2016 г.)

  

Документация за участие в процедура с предмет: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 и 2015 финансови години

 

Обява

 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6

 

Крайният срок за подаване на оферти е 10.10.2016 г.

 

Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 11.10.2016 г. от 15:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

 

 

(Публикувано на 16.09.2016 г.)