Документация за участие в процедура с предмет:„Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 финансова година

 

На основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) с протоколно решение № 2 от 01.09.2016 г. прекратява процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 финансова година”).

(Публикувано на 01.09.2016 г.)

   

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) удължава срока за подаване на оферти за участие в процедура с предмет: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 финансова година”.

 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

 

Крайният срок за подаване на оферти се удължава до 22.08.2016 г.

 

Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 23.08.2016 г. от 15:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

 

За допълнителна информация се обръщайте към:

Велислав Велев, Комисия за регулиране на съобщенията - тел.: 02/949 2916, e-mail: vvelev@crc.bg

Мария Бончева, Комисия за регулиране на съобщенията - тел.: 02/949 2939, e-mail: mbontcheva@crc.bg.

(Информацията е публикувана на 08.08.2016 г.)

 

Документация за участие в процедура с предмет:„Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 финансова година

Обява

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 27.07.2016 г.

 

Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 28.07.2016 г. от 10:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.