Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в КРС програмен пакет - ICS Telecom, ICS Manager и ICS Map Server

 

 

 

Изплатени средства по договор № 03-08-62/18.07.2016 г. с предмет: „Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в КРС програмен пакет - ICS Telecom, ICS Manager и ICS Map Server” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 10.09.2016 г.)

 

Договор с изх. № 03-08-62/14.07.2016 г. с предмет: „Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в КРС програмен пакет - ICS Telecom,  ICS Manager и ICS Map Server(Публикуван в Профил на купувача на 09.08.2016 г.)

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане на постъпилата оферта за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в КРС програмен пакет - ICS Telecom,  ICS Manager и ICS Map Server” (Протоколът е публикуван в профила на купувача на 30.06.2016 г.)

 

 

Покана по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в КРС програмен пакет - ICS Telecom,  ICS Manager и ICS Map Server (Поканата е публикувана в профила на купувача на 03.06.2016 г.)

 

Срокът за подаване на офертата е 10.06.2016 г.

Отварянето на офертата ще се извърши на 13.06.2016 г.