Публична покана по реда на глава „осма” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Копирна хартия; Позиция 2: Канцеларски материали; Позиция 3: Консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери; Позиция 4: Канцеларски материали (запазена по чл.16г. от ЗОП

 

Изплатени средства по договор № 03-08-45/06.06.2016 г. с предмет  „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 2. Канцеларски материали за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 19.10.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-44/06.06.2016 г. с предмет  „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 3. Консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 19.10.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-43/06.06.2016 г. с предмет  „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1. Копирна хартия за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 19.10.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-42/06.06.2016 г. с предмет  „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 4. Канцеларски материали (запазена по чл. 16г от ЗОП) за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 19.10.2016 г.)


Изплатени средства по договор № 03-08-45/06.06.2016 г. с предмет  „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 2. Канцеларски материали за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 10.09.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-44/06.06.2016 г. с предмет  „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 3. Консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 10.09.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-43/06.06.2016 г. с предмет  „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1. Копирна хартия за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 10.09.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-42/06.06.2016 г. с предмет  „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 4. Канцеларски материали (запазена по чл. 16г от ЗОП) за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 10.09.2016 г.)

  

Договор с изх. № 03-08-45/06.06.2016 г. сключен между КРС и „РОНОС ООД, с предмет: „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция  2. Канцеларски материали” (Публикувано на 14.06.2016 г.)

 

Договор с изх. № 03-08-44/06.06.2016 г. сключен между КРС и “ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС” ЕАД, с предмет: Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 3. Консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери (Публикувано на 14.06.2016 г.)

 

Договор с изх. № 03-08-43/06.06.2016 г. сключен между КРС и  КООПЕРАЦИЯ “ПАНДА”, с предмет: Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция  1. Копирна хартия" (Публикувано на 14.06.2016 г.)

 

Договор с изх. № 03-08-42/06.06.2016 г. сключен между КРС и „ТРАНС КО 04 ЕООД, с предмет: „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 4. Канцеларски материали (запазена по чл.16г. от ЗОП) (Публикувано на 14.06.2016 г.)

 

Протокол от дейността на комисията относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Копирна хартия; Позиция 2: Канцеларски материали; Позиция 3: Консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери; Позиция 4: Канцеларски материали (запазена по чл. 16 г. от ЗОП)(Протоколът е публикуван на 14.05.2016 г.) 

 

Разяснение по повод постъпило писмено запитване (Информацията е публикувана на 01.04.2016 г.)

 

Разяснение по повод постъпило писмено запитване (Информацията е публикувана на 22.03.2016 г.)

 

Публична покана по реда на глава „осма” от Закона за обществените поръчки с предмет: Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Копирна хартия; Позиция 2: Канцеларски материали; Позиция 3: Консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери; Позиция 4: Канцеларски материали (запазена по чл.16г. от ЗОП)

(Поканата е публикувана в профила на купувача на 17. 03. 2016 г.)

 

Срокът за подаване на оферти е 11.04.2016 г.

 

Публичното отварянето на офертите ще се извърши на 12.04.2016 г.