Охрана на недвижими имоти на КРС при 14 самостоятелно обособени позиции

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-21/28.03.2016 г. с предмет: „Организиране и осъществяване на охрана на обекта на КРС, ул. Гурко №6, гр. София чрез непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана на посочения обект, заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС на територията му”.

(Информацията е публикувана в Профил на купувача на 12.05.2017 г.)

 

 

Изплатени средства по договор № 03-08-21/28.03.2016 г. с предмет: „Организиране и осъществяване на охрана на обекта на КРС, ул. Гурко №6, гр. София чрез непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана на посочения обект, заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС на територията му”.

(Информацията е публикувана в Профил на купувача на 12.04.2017 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-21/28.03.2016 г. с предмет: „Организиране и осъществяване на охрана на обекта на КРС, ул. Гурко №6, гр. София чрез непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана на посочения обект, заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС на територията му”.  (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 16.03.2017 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-21/28.03.2016 г. с предмет: „Организиране и осъществяване на охрана на обекта на КРС, ул. Гурко №6, гр. София чрез непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана на посочения обект, заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС на територията му”.  (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 15.02.2017 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-21/28.03.2016 г. с предмет: „Организиране и осъществяване на охрана на обекта на КРС, ул. Гурко №6, гр. София чрез непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана на посочения обект, заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС на територията му”.  (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 18.01.2017 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-21/28.03.2016 г. с предмет: „Организиране и осъществяване на охрана на обекта на КРС, ул. Гурко №6, гр. София чрез непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана на посочения обект, заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС на територията му”.  (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 21.12.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-21/28.03.2016 г. с предмет: „Организиране и осъществяване на охрана на обекта на КРС, ул. Гурко №6, гр. София чрез непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана на посочения обект, заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС на територията му” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 17.11.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-21/28.03.2016 г. с предмет: „Организиране и осъществяване на охрана на обекта на КРС, ул. Гурко №6, гр. София чрез непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана на посочения обект, заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС на територията му” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 19.10.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-21/28.03.2016 г. с предмет: „Организиране и осъществяване на охрана на обекта на КРС, ул. Гурко №6, гр. София чрез непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана на посочения обект, заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС на територията му” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 10.09.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-21/28.03.2016 г. с предмет: „Организиране и осъществяване на охрана на обекта на КРС, ул. Гурко №6, гр. София чрез непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана на посочения обект, заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС на територията му” (Информацията е публикувана на 04.08.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-21/28.03.2016 г. с предмет: „Организиране и осъществяване на охрана на обекта на КРС, ул. Гурко №6, гр. София чрез непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана на посочения обект, заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС на територията му” (Информацията е публикувана на 18.07.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-21/28.03.2016 г. с предмет: „Организиране и осъществяване на охрана на обекта на КРС, ул. Гурко №6, гр. София чрез непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана на посочения обект, заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС на територията му” (Информацията е публикувана на 17.06.2016 г.)

„Договор с изх. № 03-08-37/17.05.2016 г. сключен между КРС и „СОТ- СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД, с предмет: Охранителни дейности и абонаментно-техническо обслужване на сигнално-охранителна техника на недвижими обекти на КРС в гр. София: 24-часова охрана с технически средства на обект „Стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се в гр. София, Западен район, парк „Христо Смирненски”, м. Голяма Коньовица; 24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се в с. Локорско, район Нови Искър, Столична община; 24-часова охрана с технически средства на обект „Работни помещения на КРС”, находящ се в гр. София, пл. „Славейков” № 11; Абонаментно техническо обслужване на система за пожароизвестяване на работни помещения на КРС, находящи се в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69 (Публикуван в Профил на купувача на 03.06.2016 г.)

„Договор с изх. № 03-08-36/17.05.2016 г. сключен между КРС и „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД, с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема  необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се до с. Брястовец, обл. Бургас”  (Публикуван в Профил на купувача на 03.06.2016 г.)

„Договор с изх. № 03-08-29/17.05.2016 г.  сключен между КРС и „СОТ- СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД, с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се в гр. Благоевград  (Публикуван в Профил на купувача на 03.06.2016 г.)

„Договор с изх. № 03-08-38/17.05.2016 г. сключен между КРС и „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД, с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема  необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се в  гр. Видин”  (Публикуван в Профил на купувача на 03.06.2016 г.)

Договор с изх. № 03-08-33/17.05.2016 г. сключен между КРС и „Секюрити Хасково СОТ” ООД, с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема  необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се до с. Сталево, общ. Димитровград”  (Публикуван в Профил на купувача на 03.06.2016 г.)

„Договор с изх. № 03-08-39/17.05.2016 г. сключен между КРС и „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД, с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема  необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се до с. Ботево, обл. Ямбол”  (Публикуван в Профил на купувача на 03.06.2016 г.)

„Договор с изх. № 03-08-35/17.05.2016 г. сключен между КРС и „Радио СОТ” ООД, с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обекти Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”; Трафопост към Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър” находящи се до с. Черногорово, обл. Пазарджик”  (Публикуван в Профил на купувача на 03.06.2016 г.)

„Договор с изх. № 03-08-28/17.05.2016 г. сключен между КРС и „АЛФА-2000” ООД, с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обекти Работни помещения на Териториално звено „Пловдив”; „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър, находящи се в гр. Пловдив, обл. Пловдив”  (Публикуван в Профил на купувача на 03.06.2016 г.)

„Договор с изх. № 03-08-30/17.05.2016 г. сключен между КРС и „СОТ – СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД, с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обектиРаботни помещения на Териториално звено „Варна”; „Дистанционно-управляема  необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находяща се в гр. Варна, местност “Джанавара”, находящи се в гр. Варна, обл. Варна” (Публикуван в Профил на купувача на 03.06.2016 г.)

„Договор с изх. № 03-08-34/17.05.2016 г. сключен между КРС и „СОТ- СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД, с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Работни помещения на Териториално звено „В. Търново”, находящ се в гр. Велико Търново”  (Публикуван в Профил на купувача на 03.06.2016 г.)

„Договор с изх. № 03-08-40/17.05.2016 г. сключен между КРС и „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД, с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обекти Работни помещения на Териториално звено „Враца”; „Гараж за паркинг на служебни автомобили”; „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящи се в гр. Враца”  (Публикуван в Профил на купувача на 03.06.2016 г.)

„Договор с изх. № 03-08-32/17.05.2016 г. сключен между КРС и „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД, с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се в с. Радинград, обл. Разград”  (Публикуван в Профил на купувача на 03.06.2016 г.)


          "Договор с изх. № 03-08-31/17.05.2016 г. сключен между КРС и „СОТ - СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД, с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обекти „ Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”; „ Трафопост към Дистанционно-управляема  необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър „Плевен” ”, находящи се до с. Тодорово, обл. Плевен  (Публикуван в Профил на купувача на 03.06.2016 г.)

 

 

 

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-21/28.03.2016 г. с предмет: „Организиране и осъществяване на охрана на обекта на КРС, ул. Гурко №6, гр. София чрез непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана на посочения обект, заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС на територията му”.(Информацията е публикувана на 16.05.2016 г.)

 

Договор № 03-08-21/28.03.2016 г. с предмет охрана на обекта на КРС, на ул. „Гурко” № 6, гр. София, сключен между КРС и „МЕГА  СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД

Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на постъпили оферти с оглед сключване на договори с предмет: „Охрана на недвижими имоти на КРС при 14 самостоятелно обособени позиции” (Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 25.03.2016 г.)

 

 

Покана за избор на изпълнител за сключване на договори с предмет:  Охрана на недвижими имоти на КРС при 14 самостоятелно обособени позиции“ (Информацията е публикувана на 08.03.2016 г.)