Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с решение № 633 от 17.12.2015 г. прие проект на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

 

Комисията за регулиране на съобщенията с решение № 633/17.12.2015 г. прие проект на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта

в срок до 08.02.2016 г. на адрес:

гр. София, ул. Гурко № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg.