Търсене в сайта

С Решение № 617 от 10.12.2015 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за изменение на Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба

 

С Решение № 617 от 10.12.2015 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за изменение на Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.

 

Измененият текст на Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба, съгласно Решение № 618 от 10.12.2015 г., обн. ДВ. бр. 100 от 18.12.2015 г., е публикуван в раздел „Практическа информация”.