Актуализация на цифрови данни за нуждите на КРС при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Актуализация на данни от цифровата административна карта на Република България; Позиция 2: Актуализация на географски цифрови данни за град София