Провеждане на профилактични прегледи на служителите в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) през 2015 г.