Осигуряване на съпровод на клъстерна сървърна система за бази данни, апликации и архивиране и техническа поддръжка за софтуер за виртуализация VM ware на съществуващи VM ware лицензи, при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция1: Съпровод на клъстерна сървърна система за бази данни, аппликации и архивиране и Позиция2: Техническа поддръжка за софтуер за виртуализация VM ware на съществуващи VM ware лицензи