Председател

Иван Димитров

ИВАН ДИМИТРОВ
Председател
 
Дата на раждане: 
07.12.1960 г.
 
Образование:
 
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методи“ -  Магистър по право
Технически университет – София -  Инженер по съобщителна и осигурителна техника
Полувисш институт по съобщения „Аврам Стоянов“- Специалист по телекомуникации
 
Професионален опит:
 
29.12.2017 г. - 23.11.2018 г.  - Агенция Митници – Директор дирекция „Информационни системи и аналитични дейности“,
30.10.2017 г. - 29.12.2017 г. - Агенция Митници –Директор дирекция „Стратегически анализи и прогнози“
01.07.2015 г. - 30.10.2017 г. - БДЖ- Пътнически превози, Ръководител отдел „Информационни технологии“
01.07.1991 г. - 20.11.2013 г. - МВР, Директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“
01.10.1983 г. - 30.06.1991 г. - Окръжно управление на съобщенията  - София