Председател

Иван Димитров

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАН ДИМИТРОВ
Председател
 

Дата на раждане:
07.12.1960 г.
 
Образование:

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методи“ -  Магистър по право

Технически университет – София -  Инженер по съобщителна и осигурителна техника

Полувисш институт по съобщения „Аврам Стоянов“- Специалист по телекомуникации

 

Професионален опит:

 

 

 

29.12.2017г. -23.11.2018г.   

Агенция Митници – Директор дирекция „Информационни системи и аналитични дейности“,

30.10.2017 г. -29.12.2017г.

Агенция Митници –Директор дирекция „Стратегически анализи и прогнози“

01.07.2015 г. -30.10.2017г.

БДЖ- Пътнически превози, Ръководител отдел „Информационни технологии“
01.07.1991 г.- 20.11.2013г. МВР, Директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“
01.10.1983 г. – 30.06.1991г.

Окръжно управление на съобщенията  - София