Адрес, телефони и е-mail адреси за контакт

 

Адрес:
Комисия за регулиране на съобщенията
гр. София 1000,

ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6  Еmail:info@crc.bg

За връзка с медиите:
Email: pr@crc.bg

Телефони за контакт:
Деловодство: 02 949 27 60
Бюджет и финанси: 02 949 27 39

Информация: 02 949 27 23
Получаване на разрешителни и лицензии: 02 949 27 61

Факс: 987 06 95 

 КОМИСИЯ

 

 Председател

 Иван Димитров

 Заместник председател

 Никола Колев

 Член на КРС

 Илия Христозов

 Член на КРС

 Константин Тилев

 Член на КРС

 Ирина Романска

 

 Администрация НА КОМИСИЯТА

 

 Главен секретар

 Кристина Хитрова

 

 Служител по сигурността на информацията

 Божидар Босашки

 

 Дирекция „Международно сътрудничество и комуникации

 Директор

 Йолиана Райкова

 Началник отдел „Комуникации

 Данаил Николов

 Началник отдел „Международно сътрудничество

 Виолета Димитрова

 

 Дирекция „Правна

 Директор

 Неда Койчева

 Началник отдел „Нормативни актове и правно осигуряване"

 Мария Бончева

 Началник отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове”

 Георги Сулев

 Началник отдел „Процесуално представителство и административни наказания”

 Павлина Цинцова

 

 Главна дирекция "Контрол на съобщенията"

 Главен директор

 Тинка Капитанова

 Началник отдел “Контрол на радиочестотния спектър”

 Рени Цончева

 Началник отдел “Инспекция на съобщенията”

 Михаела Богданова

 Началник отдел “Национална система за мониторинг на РЧС”

 Елисавета Соколова

 Началник отдел “Териториално звено – Бургас”

 Руси Златев

 Началник отдел “Териториално звено – Варна”

 Румяна Танева

 Началник отдел “Териториално звено – Велико Търново”

 Тодор Георгиев

 Началник отдел “Териториално звено – Враца”

 Ивайло Марков

 Началник отдел “Териториално звено – Пловдив”

 Танчо Атанасов

 

 Дирекция "Управление на радиочестотния спектър"

 Директор

 Мирослава Тодорова

 Началник отдел “Радиолюбители и уведомления

 Светлана Желязкова

 Началник отдел “Регулация и координация

 Даниела Алексиева

 Началник отдел “Радиоразпръскване”

 Георги Колев

 Началник отдел „Наземни неподвижни и спътникови мрежи

 Галина Георгиева

 Началник отдел “Наземни подвижни мрежи”

 Галя Блатева

 

 Дирекция "Техническо регулиране"

 Директор

 Цветелина Севлиевска

 Началник отдел „Управление на номерационния ресурс и регулиране на ДУУ"

 Йосиф Леви

 Началник отдел “Взаимно свързване и достъп”

 Йорданка Йончева

 

 Дирекция "Пазарно регулиране"

 Директор

Боряна Стоева 

 Началник отдел “Проучване и анализ на пазара на електронни съобщения”

 Милена Петкова

 Началник отдел “Регулиране на електронните съобщения”

 Мария Попиванова-Китанова

 Началник отдел “Регулиране на пощенските услуги”

 Боряна Стоева

 

 

 Дирекция „Финансови и административни дейности”

 Директор

Станислава Йорданова 

 Началник отдел „Бюджет и финанси”

 Доротея Кожухарова

 Началник отдел „Счетоводна дейност”

 Йордан Пеев

 Началник отдел „Човешки ресурси”

 Мая Мирчева

 Началник отдел „Административни дейности

 Нели Лазарова

 Началник отдел „Стопански дейности”

 Станислава Йорданова

 Началник отдел „Информационни технологии”

 Златка Асенова