Търсене в сайта

Становища към проект на решение за определяне на пазара на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи