Търсене в сайта

Технически комитети по стандартизация

Техническите комитети по стандартизация (ТК) са работни органи на Българския институт за стандартизация (БИС) и отговарят за определени области на стандартизацията. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е член на БИС със статут на активно участие с експерти в работата на следните техническите комитети:

ТК 47 „Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения" 
             Област на действие: стандарти в областта на:
             1. радиосъоръжения, включително радиосистеми за връзка с подвижни обекти;
             2. системи за телевизионно разпръскване (студийна, преносна, предавателна и приемна техника);
             3. наземни станции за спътникова връзка, електроакустика и звукозапис;
             4. радиосмущения.
 
ТК 57 „Информационни и комуникационни технологии"
            Област на действие: стандарти в областта на информационните и комуникационните технологии.
 
ТК 75 „Електромагнитна съвместимост"
            Област на действие: стандарти в областта на електромагнитната съвместимост.
 
ТК 80 „Електронен обмен на съобщенията в администрацията, търговията и услугите"
            Област на действие: стандарти в областта на:
            1. електронен обмен на информация и данни за администрацията, търговията, услугите;
            2. пощенските услуги и информатиката за здравеопазването.

Допълнителна информация за работата на техническите комитети може да намерите на адрес http:/www.bds-bg.org/