Уведомления/заявления, свързани с осъществяване на електронни съобщения