Търсене в сайта

График на изпитите за придобиване на радиолюбителска правоспособност

      29.02.2024 г. – гр. София

      26.04.2024 г. – гр. София (крайният срок за подаване на документи е 23.04.2024 г.)

      13.05.2024 г. – гр. Троян (крайният срок за подаване на документи е 08.05.2024 г.)

      16.05.2024 г. – гр. Пловдив (крайният срок за подаване на документи е 13.05.2024 г.)

      31.05.2024 г. – гр. Габрово

      21.06.2024 г. – гр. София

      12.09.2024 г. – гр. Варна

      27.09.2024 г. – гр. София

      07.11.2024 г. – гр. Пловдив

      22.11.2024 г. – гр. София

Кандидатите ще бъдат разпределени в групи с начален час, за който ще бъдат уведомени допълнително по електронната поща или телефон. В съобщението ще се съдържа и информация за точното място на провеждане на изпита.

Изпитите в гр. София ще се проведат в офиса на Българската федерация на радиолюбителите на адрес: ж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1.

Изпитът в гр. Троян ще се проведе на адрес: с. Орешак, ул. "Стара планина" № 136 в Народно читалище "Развитие" 1898 година.

Изпитът в гр. Пловдив ще се проведе на адрес: ул. "Съединение" № 53 в Радиолюбителски клуб – Пловдив, сградата на СОУ "Свети Софроний Врачански".

За контакт: e-mail: lz@crc.bg; телефон: 02 9492782.

За да се явите на изпит за радиолюбители е необходимо следното:

1. Да подадете заявление по образец и да заплатите определената такса.

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6
1000, гр. София

IBAN сметка на КРС - BG78 BNBG 9661 30 001226 01, BIC код BNBG BGSD - Българска народна банка, пл. "Княз Александър Първи" № 1

Документите могат да се подадат и по електронен път чрез използването на Електронния портал на КРС. Изискването за достъп е валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис.

2. Да заявите една от обявените по-горе дати за изпит. 

3. Да получите потвърждение за записване за изпит. Потвърждението ще бъде изпратено на посочения от вас e-mail (когато липсва такъв, ще бъдете уведомени по телефона).

В случай че желаете да промените заявената дата за изпит е необходимо, да уведомите КРС по e-mail: lz@crc.bg или на телефон: 02 9492782.

При необходимост от допълнителна информация за изпита за радиолюбители можете да отправите запитване на посочените по-горе e-mail и телефон.