Дата и място на провеждане на следващия изпит за радиолюбители

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ 2020 г.:

 

     24.01.2020 г. - гр. София

     31.01.2020 г. - гр. Пловдив

     12.03.2020 г. - гр. Варна 

     03.04.2020 г. - гр. София (отменен)

     08.05.2020 г. - гр. Пловдив (отменен)

     26.06.2020 г. - гр. София

     19.08.2020 г. - гр. София 

     25.09.2020 г. - гр. София (крайната дата за подаване на документи е 21.09.2020 г.)

     27.11.2020 г. - гр. София 

 

Изпитът на 25.09.2020 г. в гр. София ще се проведе в офиса на Българската федерация на радиолюбителите на адрес: ж.к. „Лагера“, бл. 5, офис 1. Кандидатите ще бъдат разпределени в малки групи. На допуснатите кандидати КРС изпраща потвърждение за участие в изпита, в което ще бъде посочен началния час на изпита. Местата са ограничени предвид предприетите противоепидемични мерки.

За да се явите на изпит за радиолюбители е необходимо следното:

1. Да подадете заявление по образец и да заплатите определената такса.

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6
1000, гр. София

Документите могат да се подадат и по електронен път чрез използването на Електронния портал на КРС. Изискването за достъп е валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис.

2. Да заявите една от обявените по-горе дати за изпит. 

3. Да получите потвърждение за записване за изпит. Потвърждението ще бъде изпратено на посочения от вас e-mail (когато липсва такъв, ще бъдете уведомени по телефона).

В случай че желаете да промените заявената дата за изпит е необходимо, да уведомите КРС по e-mail: lz@crc.bg или на телефон: 02 9492782.

При необходимост от допълнителна информация за изпита за радиолюбители можете да отправите запитване на посочените по-горе e-mail и телефон.