Дата и място на провеждане на следващия изпит за радиолюбители

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ 2019 г.:

 

     01.02.2019 г. - гр. София

     05.04.2019 г. - гр. София

     18.04.2019 г. - гр. Варна

     17.05.2019 г. - гр. Пловдив

     15.06.2019 г. - гр. Казанлък 

     28.06.2019 г. - гр. София (крайният срок за подаване на документи е 25.06.2019 г.)

     27.09.2019 г. - гр. София (крайният срок за подаване на документи е 24.09.2019 г.)

     29.11.2019 г. - гр. София

 

Изпитите в гр. София се провеждат от 10 часа* в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) на ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, в залата на 3-тия етаж.

*При запълване на групата за изпит от 10 часа ще бъде сформирана нова от 11:00 часа и при необходимост - от 12.00 часа.

За да се явите на изпит за радиолюбители е необходимо следното:

1. Да подадете заявление по образец и да заплатите определената такса.

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6
1000, гр. София

Документите могат да се подадат и по електронен път чрез използването на Електронния портал на КРС. Изискването за достъп е валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис.

2. Да заявите една от обявените по-горе дати за изпит. 

3. Да получите потвърждение за записване за изпит. Потвърждението ще бъде изпратено на посочения от вас e-mail (когато липсва такъв, ще бъдете уведомени по телефона).

В случай че желаете да промените заявената дата за изпит е необходимо, да уведомите КРС по e-mail: lz@crc.bg или на телефон: 02 9492782.

При необходимост от допълнителна информация за изпита за радиолюбители можете да отправите запитване на посочените по-горе e-mail и телефон.