Търсене в сайта

Дата и място на провеждане на следващия изпит за радиолюбители

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ 2022 г.:

     22.03.2022 г. - гр. Гоце Делчев

     25.03.2022 г. - гр. София

     31.05.2022 г. - гр. София

     29.07.2022 г. - гр. София 

     07.09.2022 г. - гр. Габрово 

     08.09.2022 г. - гр. Варна 

     16.09.2022 г. - гр. София 

     21.10.2022 г. - гр. София (крайният срок за подаване на документи е 18.10.2022 г.)

     04.11.2022г. - гр.Пловдив (крайният срок за подаване на документи е 01.11.2022 г.)

С цел предотвратяване струпването на много хора, кандидатите ще бъдат разпределени в малки групи с начален час, за който ще бъдат уведомени допълнително по електронната поща или телефон. В съобщението ще се съдържа и информация за точното място на провеждане на изпита.

Изпитите в гр. София ще се проведат в офиса на Българската федерация на радиолюбителите на адрес: ж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1.

Изпитът в гр. Пловдив ще се проведе на адрес: ул. "Съединение" № 53 (в сградата на СОУ "Свети Софроний Врачански", корпус 1). Кандидатите ще бъдат разделени в групи с начален час, за който ще бъдат уведомени допълнително по електронната поща или телефон.

 

За контакт: e-mail: lz@crc.bg; телефон: 02 9492782.

За да се явите на изпит за радиолюбители е необходимо следното:

1. Да подадете заявление по образец и да заплатите определената такса.

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6
1000, гр. София

IBAN сметка на КРС - BG78 BNBG 9661 30 001226 01, BIC код BNBG BGSD - Българска народна банка, пл. "Княз Александър Първи" № 1

Документите могат да се подадат и по електронен път чрез използването на Електронния портал на КРС. Изискването за достъп е валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис.

2. Да заявите една от обявените по-горе дати за изпит. 

3. Да получите потвърждение за записване за изпит. Потвърждението ще бъде изпратено на посочения от вас e-mail (когато липсва такъв, ще бъдете уведомени по телефона).

В случай че желаете да промените заявената дата за изпит е необходимо, да уведомите КРС по e-mail: lz@crc.bg или на телефон: 02 9492782.

При необходимост от допълнителна информация за изпита за радиолюбители можете да отправите запитване на посочените по-горе e-mail и телефон.