Дата и място на провеждане на следващия изпит за радиолюбители

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ 2021 г.:

ВАЖНО! Във връзка с удължената извънредна епидемична обстановка с Решение № 72/26.01.2021 г. на Министерски съвет и Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-194/30.03.2021 г., Комисията за регулиране на съобщенията преустановява провеждането на изпити за придобиване на радиолюбителска правоспособност до 30.04.2021 г.

 

     15.04.2021 г. - гр. Варна (отложен)

     22.04.2021 г. - гр. София (отложен)

     23.04.2021 г. - гр. София (отложен)

     28.05.2021 г. - гр. София

     09.07.2021 г. - гр. София

     17.09.2021 г. - гр. София

     26.11.2021 г. - гр. София

 

За да се явите на изпит за радиолюбители е необходимо следното:

1. Да подадете заявление по образец и да заплатите определената такса.

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6
1000, гр. София

Документите могат да се подадат и по електронен път чрез използването на Електронния портал на КРС. Изискването за достъп е валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис.

2. Да заявите една от обявените по-горе дати за изпит. 

3. Да получите потвърждение за записване за изпит. Потвърждението ще бъде изпратено на посочения от вас e-mail (когато липсва такъв, ще бъдете уведомени по телефона).

В случай че желаете да промените заявената дата за изпит е необходимо, да уведомите КРС по e-mail: lz@crc.bg или на телефон: 02 9492782.

При необходимост от допълнителна информация за изпита за радиолюбители можете да отправите запитване на посочените по-горе e-mail и телефон.