Дата и място на провеждане на следващия изпит за радиолюбители

 ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ 2021 г.:

     15.04.2021 г. - гр. Варна, отложен за 20.05.2021 г.

     22.04.2021 г. - гр. София, отложен за 13.05.2021 г.

     23.04.2021 г. - гр. София, отложен за 14.05.2021 г. 

     28.05.2021 г. - гр. София

     09.07.2021 г. - гр. София

     23.07.2021 г. - гр. Габрово

     13.09.2021 г. - гр. Варна 

     17.09.2021 г. - гр. София 

     26.11.2021 г. - гр. София (крайният срок за подаване на документи е 23.11.2021 г.)

 

ВАЖНО! Във връзка със Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. и № РД-01-951/09.11.2021 г., на изпита на 26.11.2021 г. ще бъдат допускани само лица, които:

  • са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или
  • представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.
  • тези условията не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст.

С цел предотвратяване струпването на много хора кандидатите ще бъдат разпределени в малки групи с начален час, за който ще бъдат уведомени допълнително по електронната поща или телефон. В съобщението ще се съдържа и информация за точното място на провеждане на изпита.

Изпитите в гр. София ще се проведат в офиса на Българската федерация на радиолюбителите на адрес ж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1.

За контакт: e-mail: lz@crc.bg; телефон: 02 9492782.

 

За да се явите на изпит за радиолюбители е необходимо следното:

1. Да подадете заявление по образец и да заплатите определената такса.

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6
1000, гр. София

Документите могат да се подадат и по електронен път чрез използването на Електронния портал на КРС. Изискването за достъп е валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис.

2. Да заявите една от обявените по-горе дати за изпит. 

3. Да получите потвърждение за записване за изпит. Потвърждението ще бъде изпратено на посочения от вас e-mail (когато липсва такъв, ще бъдете уведомени по телефона).

В случай че желаете да промените заявената дата за изпит е необходимо, да уведомите КРС по e-mail: lz@crc.bg или на телефон: 02 9492782.

При необходимост от допълнителна информация за изпита за радиолюбители можете да отправите запитване на посочените по-горе e-mail и телефон.