Търсене в сайта

КРС нотифицира пред ЕК първите три пазарни анализа

 

 
На 23.12.2008 г. Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ представи за нотификация пред Европейската комисия /ЕК/ първите три проекта на пазарни анализи, след като разгледа резултатите от проведеното обществено обсъждане и прие Решения № 2429 и № 2430/19.12.08 г.

 
Изпратените проекти обхващат пазарите на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи, на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи.

 
Очаква се в едномесечен срок ЕК да предостави становището си по анализите, след което КРС ще приеме окончателно решение за влизането на регулаторните мерки в сила. Предвидените задължения по отношение на фиксираните и мобилните оператори засягат двегодишен период – до 2010г., когато пазарите ще бъдат изследвани отново.

 
Нотифицираните проекти на анализи, заедно с обобщените резултати от общественото обсъждане, са публикувани в раздел „Обществено обсъждане и консултации”.

 

За 11 месеца КРС анализира 5 пазара на едро и 6 пазара на дребно. В момента проектите на останалите 8 пазарни анализа са в процедура на обществено обсъждане и след разглеждане на резултатите от него ще бъдат нотифицирани пред ЕК.