Търсене в сайта

КРС публикува пълните текстове на проекта на решение и на анализа на пазар на предоставяне на (физически) достъп на едро до мрежова инфраструктура (включително пълен и съвместен необвързан достъп) в определено местоположение и на пазар на предоставяне на широколентов достъп на едро, определяне на предприятия със значително въздействие върху съответния пазар и налагане на специфични задължения в раздел „Обществено обсъждане и консултации” на 30.12.2008 г.

 

 

КРС публикува пълните текстове на проекта на решение и на анализа на пазар на предоставяне на (физически) достъп на едро до мрежова инфраструктура (включително пълен и съвместен необвързан достъп) в определено местоположение и на пазар на предоставяне на широколентов достъп на едро, определяне на предприятия със значително въздействие върху съответния пазар и налагане на специфични задължения в раздел „Обществено обсъждане и консултации” на 30.12.2008 г.