Търсене в сайта

Изтече срокът за заявяване на намерения за получаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz

      

    Дванадесет фирми подадоха в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) писма, в които заявяват намерението си, да поискат разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM, при използване на индивидуално определен ограничен ресурс от радиочестотния спектър- 2х5 MHz в обхват 1800 MHz. Броят на заинтересованите компании може да се промени, тъй като по пощата продължават да постъпват документи с пощенско клеймо, преди крайната дата на срока, който изтече вчера. Чрез приключилата процедура, националният телекомуникационен регулатор проучи интереса към радиочестотния спектър. Комисията ще вземе решение, за начина по който ще издаде разрешение за неговото използване. Законът предвижда това стане след провеждането на търг или конкурс, чиито условия се определят също с решение на КРС.

 

 

За контакти:

 

Албена Мирoшникова – съветник в Кабинета към комисията

e-mail: amiroshnikova@crc.bg

 

Калин Каролев – главен експерт

e-mail: kkarolev@crc.bg


телефон: 02/949 22 73