Търсене в сайта

КРС подписа споразумение за сътрудничество с испанския телекомуникационен регулатор

 

 

Днес, 19.05.2008г. в Мадрид, Комисията за регулиране на съобщенията на България и Държавния секритариат по телекомуникации и информационно общество към Министерството на индустрията, търговията и туризма на Кралство Испания, подписаха меморандум за сътрудничество в областта на електронните съобщения. Той има за  цел да подобри дългогодишната съвместна работа на двете институции в областта на телекомуникациите.

 

Меморандумът предвижда обмен на мнения и разработване на проекти в областта на прилагането на европейската регламентация в сферата на електронните съобщения, двустранни консултации по теми, обсъждани в рамките на Европейския съюз. Предвиждат се и дейности свързани с прехода от аналогово към цифрово телевизионно разпръскване, както и анализи на влиянието на новите технологии и новите поколения мрежи върху сектора на електронните съобщения.

 

Документът беше подписан от д-р Веселин Божков - Председател на Комисията за регулиране на съобщенията и Франсиско Рос Перан, Държавен секретар по Телекомуникации и информационно общество на Кралство Испания.

 

 

За контакти:

 

Албена Мирoшникова – съветник в Kабинета към Председателя

e-mail: amiroshnikova@crc.bg

 

Калин Каролев – главен експерт

e-mail: kkarolev@crc.bg


телефон: 02/949 22 73