Търсене в сайта

КРС обсъди трудности в процеса за преносимостта на номерата с трите мобилни оператора

       

        По инициатива на трите мобилни оператора, в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) се състоя  среща, на която в духа на конструктивен и толерантен диалог бяха обсъдени някои трудности и проблеми, възникнали между предприятията при осъществяване на услугата преносимост на номерата. Компаниите представиха данни за броя на абонатите, които са сменили мобилния си оператор. От тях стана ясно, че за един месец от стартирането на услугата, никое от предприятията за мобилни телефонни услуги не е реализирало голяма загуба на абонати. Жалбите срещу действия на мобилни оператори при осъществяване на услугата преносимост на номерата, които са постъпили в КРС, са общо две. Едната е от мобилен оператор, а другата от гражданин. По време на срещата беше коментирано времетраенето и съдържанието на съобщението с което една от компаниите известява, че абоната е с пренесен номер. Националният телекомуникационен регулатор ще извърши проверка и на трите мобилни оператора.

   Комисията за регулиране на съобщенията още веднъж категорично потвърди заявлението си , че шест месеца след стартиране на услугата, ще извърши анализ на процедурата по която се осъществява преносимостта на номерата в мобилни клетъчни мрежи. В случай , че се констатират проблемни моменти, телекомуникационният регулатор ще отправи конкретни препоръки към операторите процедурата да бъде променена.

 

 

За контакти:

 

Албена Мирoшникова – съветник в Kабинета към Председателя

e-mail: amiroshnikova@crc.bg

 

Калин Каролев – главен експерт

e-mail: kkarolev@crc.bg

  

телефон: 02/949 22 73