Търсене в сайта

СЕМ и КРС ще координират действията си за започване на цифровизацията на телевизионното разпръскване в България

 

 

Действията на двата регулаторни органа във връзка с възможностите за лицензиране на оператори за аналогово радио- и телевизионно разпръскване и предстоящия процес на цифровизация, обсъдиха членовете на Съвета за електронни медии (СЕМ) и Комисията за регулиране на съобщенията. Това стана преди седмица в рамките на работна среща между двата органа.

 

СЕМ и КРС се договориха да се подготви план график за подготовка и провеждане на конкурси за лицензиране на оператори за радио- и телевизионно разпръскване на аналогов принцип. Това може да стане след проучване на възможностите, които дава в тази посока Закона за електронните съобщения. В съответствие с изискванията на закона СЕМ ще отправи запитване до КРС за свободния честотен спектър, който може да бъде предмет на бъдещото лицензиране. В зависимост от интереса, към свободния спектър ще бъдат добавени и честотите на операторите излъчващи по параграф 9а на ЗРТ.

 

Двата регулаторни органа взеха решение да координират своето активно участие в разработването и обсъждането на измененията на Стратегията за радио- и телевизионна дейност. Навременното внасяне в Народното събрание и гласуване на промените в този документ е от голямо значение за стартиране на процеса на цифровизация на наземното телевизионно разпръскване в България.

 

По време на срещата между СЕМ и КРС бяха обсъдени и някои детайли и принципи в конкурсната процедура за едночестотните цифрови телевизионни мрежи.

 

Следващата работна среща между двата регулаторни органа ще се проведе не по - късно от началото на месец юни 2008 година.

 

 

За контакти:

 

Албена Мирoшникова – съветник в Kабинета към комисията

e-mail: amiroshnikova@crc.bg,

 

Калин Каролев – главен експерт

e-mail: kkarolev@crc.bg,

 

телефон: 02/949 22 73