Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга.

 

 

 
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга.


Проектът е приет с Решение № 176 от 06.03.2008 г. и е разработен във връзка с разпоредбата на чл. 195 от Закона за електронните съобщения.


Пълният текст на проекта е публикуван на страницата на КРС в Интернет на адрес
www.crc.bg  в раздел „Обществено обсъждане и консултации”.

 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в 30-дневен срок, считано от датата на настоящата публикация на адрес: гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6, КРС и на адрес в Интернет: www.info@crc.bg.
 
 

За контакти:

 

Албена Мирoшникова – съветник в Kабинета към Комисията

e-mail: amiroshnikova@crc.bg,

 

Калин Каролев – главен експерт

e-mail: kkarolev@crc.bg,


телефон: 02/949 22 73