Търсене в сайта

КРС има готовност за предоставяне на хармонизирани номера за хармонизирани услуги със социална значимост от обхвата „116”

 

- 116 000 - Гореща линия за изчезнали деца

Услугата приема повиквания, съобщаващи за изчезнали деца, и ги препредава на полицията; предлага напътствие и съдейства на лицата, които са отговорни за изчезналото дете; съдейства на разследването.

 

- 116 111 - Линия за оказване помощ на деца

Услугата оказва помощ на деца, нуждаещи се от внимание и защита, и ги свързва със служби и ресурси; тя предоставя на децата възможност да изразят своите безпокойства, да говорят по въпроси, които ги засягат пряко, и да се свържат с някого при спешен случай.

 

- 116 123 - Горещи линии за емоционална подкрепа

Услугата предоставя на обаждащия се възможност да се ползва от искрено човешко отношение, основаващо се на несубективно изслушване. Тя предлага емоционална подкрепа на обаждащи се, които са в състояние на психична криза, страдат от самота или са склонни към самоубийство.

 

Повече информация ще намерите ТУК.