Търсене в сайта

КРС изисква информация за предоставянето на услуги за широколентов достъп до Интернет

      Комисията за регулиране на съобщенията взе решения (№1012 и № 1013 от 12.07.2007 г.) да изиска информация от предприятията, осъществяващи електронни съобщителни мрежи и/или услуги за предоставяните от тях услуги за широколентов достъп до Интернет. Данните са необходими във връзка с искания за предоставяне на информация за изготвянето на периодични доклади за пазара на широколентови услуги в страните-членки на Европейския съюз и за изготвянето на Четвъртия доклад по проект на Европейската комисия за мониторинг на далекосъобщителните пазари в Югоизточна Европа.Крайният срок за предоставяне на информацията в КРС е 20.07.2007 г.