Търсене в сайта

Становище на Комисията за регулиране на съобщенията относно съдържанието на съобщения, изпращани до роуминг клиентите, ползващи отворени пакети за данни

 

 

Становище на Комисията за регулиране на съобщенията относно съдържанието на съобщения, изпращани до роуминг клиентите, ползващи отворени пакети за данни

 

На свое заседание, проведено на 15.02.2018 г., Комисията за регулиране на съобщенията прие становище относно съдържанието на съобщения, изпращани до роуминг клиентите, ползващи отворени пакети за данни, при влизането им в държави членки на Европейското икономическо пространство. Становището е публикувано на интернет страницата на КРС в раздел „Области на регулиране“, секция „Международен роуминг“.