Търсене в сайта

Становище на Комисията за регулиране на съобщенията относно приложението на чл. 5, пар. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286

 

 

Становище на Комисията за регулиране на съобщенията относно приложението на чл. 5, пар. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286

 

На свое заседание, проведено на 15.02.2018 г., Комисията за регулиране на съобщенията прие становище относно приложението на чл. 5, пар. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 на Комисията от 15 декември 2016 година за определяне на подробни правила относно прилагането на политика за справедливо ползване и относно методиката за оценяване на устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг, както и относно заявлението, което се подава от доставчика на роуминг за целите на тази оценка. Становището е публикувано на интернет страницата на комисията в раздел „Области на регулиране“, секция „Международен роуминг“.